FAQ

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

1. Od kiedy do kiedy trwa konkurs?

Konkurs rozpoczyna się 1. grudnia 2017 roku i kończy 24. grudnia 2017 roku, przy czym okres ten nie obejmuje w pełni wydania nagród oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej.

2. Czy 24. grudnia również mogę wziąć udział w Konkursie?

Tak, jest to ostatni dzień trwania Konkursu.

3. Czy mogę brać udział w Konkursie codziennie?

Tak, można wysłać 1 pracę konkursową każdego dnia.

4. Czy mogę wziąć udział jednego dnia w więcej niż jednej kategorii?

Nie, przy danym etapie Konkursu można przesłać tylko jedną pracę konkursową w odpowiedniej kategorii wiekowej, weryfikowanej przez podanie wieku dziecka.

5. Czy mogę wziąć udział i wygrać nagrodę z wczoraj lub inną wybraną przez siebie?

Nie, uczestnictwo w Konkursie danego dnia jest równoznaczne z ubieganiem się o nagrodę przypisaną do niego.

Strona 1 z 5